Zaradnie w sprawach gospodarczych

Zaradnie w sprawach gospodarczych.

W związku ze stanem epidemicznym w Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości RP wydało zalecenia wstrzymania przez wszystkie sądy doręczania korespondencji sądowej stronom i ich reprezentantom procesowym (obrońcom i pełnomocnikom) oraz o niewyznaczaniu i odwoływaniu już wyznaczonych rozpraw do końca kwietnia 2020 r. Nie wiadomo, czy pod tej dacie wrócimy do „normalności”, czy będzie istniała potrzeba przedłużenia tego czasu.

Ta nieunikniona i uzasadniona wobec sytuacji w kraju cisza na wokandach może jednak spowodować zapaść w polskich sądach, której skutki będziemy odczuwać przez kolejne lata.

Pamiętaj, jeśli Twój kontrahent nie zapłacił w terminie, bądź nie wykonał umowy? Masz wybór.

1. Możesz pójść standardową drogą, czyli złożyć pozew w sądzie i CZEKAĆ…

Przypomnę Tobie, że w I półroczu 2019 roku do sądów apelacji łódzkiej wpłynęło 646 995 spraw, z czego 30 667 stanowiły sprawy gospodarcze.

Prawie połowa spraw gospodarczych wpłynęła do okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, bo aż 15807 spraw, w tym 10 470 spraw do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (sic!)

W całym 2019 roku do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi trafiło 21 641 nowych spraw pomiędzy podmiotami biznesowymi, a nierozpoznane sprawy z roku ubiegłego wyniosły 6928.


ALBO

2. Możesz zarządzać zaistniałą sytuacją i WYBRAĆ MEDIACJĘ zamiast pozwu.

Dzięki mediacji stwarzasz możliwość ominięcia długiego i kosztowanego postępowania w sądzie. O czasowych zaletach polubownych metod rozwiązywania sporów pisałam tutaj. Efektywność mediacji przejawia się tym, że ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona następnie przez sąd, ma moc ugody zawartej przed sądem, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wybierając mediację dajesz szansę na rozwiązanie sporu z kontrahentem poufnie, nowocześnie i szybciej. Zatem warto!

Mediacja gospodarcza możliwa jest w sprawach:

– o opróżnienie lokalu użytkowego

– związanych z rękojmią i gwarancją

– dotyczących roszczeń z umów o usługi/umowy sprzedaży/ umowy o roboty inwestorskie

– dotyczących prac projektowych

– dotyczących roszczeń z umowy leasingu/umowy kredytu/umowy pożyczki/z weksla

– o wydanie rzeczy

– o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy

– o ochronę naruszonego posiadania.

Więcej o alternatywnych dla sądu metodach rozwiązywania sporu przeczytasz na mediacje.wrabel.pl


adwokat Karolina Wrąbel
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
Mediator Adwokackiego Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Łodzi