mediacja_dla_biznesu

Mediacja korzyścią dla biznesu

Przedsiębiorcy doskonale wiedzą, jak ważny jest czas w biznesie.

Czy można zaproponować im rozwiązanie, które będzie efektywne w tym względzie?

TAK, to MEDIACJA GOSPODARCZA.

Średni czas trwania sprawy w sądzie to prawie 1,5 roku !! Jak na tle tego wypada mediacja?

Średni czas trwania mediacji w sprawach gospodarczych (GC) w sądach rejonowych wynosi 3 miesiące i 4 dni, w pozostałych sprawach gospodarczych 4 miesiące i 8 dni.

Średni czas trwania mediacji w sprawach gospodarczych (GC) w sądach okręgowych wynosi 3 miesiące i 1 dzień.

Z 1188 spraw gospodarczych skierowanych do mediacji w sądach rejonowych, aż 702 mediacje zakończyły się w czasie krótszym niż 3 miesiące. Zatem warto !

Z 1035 spraw gospodarczych skierowanych do mediacji w sądach okręgowych, aż 627 mediacje zakończyły się w czasie krótszym niż 3 miesiące. Zatem warto !

Mediacje biznesowe są dedykowane podmiotom, które chcą szybko i polubownie zakończyć spór, dbając przy tym o finanse przedsiębiorstwa i dobre relacje ze swoimi partnerami biznesowymi. Poufności mediacji umożliwia prowadzenie rozmów o tajemnicach handlowych z gwarancją, że nie trafią one do osób trzecich.

Zalety mediacji w biznesie:

  • umożliwienie szybkiego zakończenia sporu, uzależnionego od aktywności i determinacji stron, a nie od kalendarza sądowego
  • zachowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy na rynku
  • przerwanie biegu przedawnienia roszczeń
  • ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem
  • umożliwienie utrzymania relacji biznesowych
  • przedsiębiorcy znają od samego początku wysokość kosztów rozwiązania sporu

PRZEDSIĘBIORCO, pamiętaj o dyżurach mediatorów zrzeszonych w Łódzkim Porozumieniu Mediatorów. Celem dyżurów jest informowanie stron postępowań sądowych o zaletach mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Podczas spotkania z mediatorem zainteresowane mediacją podmioty gospodarcze mają możliwość wypełnienia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji, a także wyboru osoby mediatora. Spotkanie informacyjne z mediatorem jest nieodpłatne dla stron.

Gdzie?
– Pokój mediatora – ZIELONY POKÓJ (pok. nr 107, budynek Sądu przy ul. Kopcińskiego 56)

Kiedy?
– od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14:30

Dla kogo?
– strony postępowań toczących się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Pamiętaj!
– zatwierdzona przez sąd ugoda, zawarta przed mediatorem, ma moc ugody zawartej przed sądem

– ugoda zawarta przed mediatorem, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd, stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Adwokat Karolina Wrąbel
Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
Mediator Adwokackiego Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Łodzi

* dane Ministerstwa Sprawiedliwości z I półrocza 2019 roku

Kategoria: Mediacje
Photo by Enlsipomy on Unsplash