PRAWO RODZINNE I CYWILNE

Zaangażowanie i wsparcie

Sprawy cywilne i rodzinne dotyczą niemal wszystkich aspektów naszego życia.

Ze względu na różnorodność i mnogość przepisów, wsparcie profesjonalnego pełnomocnika niejednokrotnie okazuje się niezbędne.

Doskonale wiem, jak ważne są prawidłowe relacje międzyludzkie, czy to rodzinne, czy pozostałe. Z kolei te niewłaściwe niosą za sobą różne konsekwencje, w tym między innymi te, które są rozstrzygane prawnie. Sprawy cywilne i rodzinne, przez to, że zawierają duży ładunek emocjonalny są szczególnie trudne dla stron. Jako zaangażowany adwokat wspieram swoich Klientów, jednak jako profesjonalista potrafię analizować sytuację bez emocji, przez co dbam o to, żeby Klienci na każdym etapie sprawy mieli zapewnioną ochronę prawną na najwyższym poziomie.

W ramach specjalizacji Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą:

  • rozwodu i spraw okołorozwodowych dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi, podziału majątku
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym przeciwko towarzystwom ubezpieczeń
  • spraw związane z nieruchomościami: zniesienie współwłasności, ochrona własności, najem lokali
  • spraw z zakresu prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, odrzucenie spadku, podważanie testamentu, zabezpieczenie spadku i inne
  • spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych