PRAWO KARNE

Indywidualne podejście do sprawy

Specyfika spraw karnych różni się w wielu aspektach od innych postępowań.

Z uwagi na ogromne znaczenie podejmowanych czynności oraz składanych oświadczeń niezmiernie istotne jest, aby udział adwokata zapewniony był już w początkowy etapie postępowania. Ze swojej praktyki wiem, że świadomość posiadanych praw i obowiązków przez strony w postępowaniu karnym jest bardzo istotna, jednakże aby była na wysokim poziomie wymaga konsultacji z adwokatem.

Zakres świadczonej pomocy prawnej w tej dziedzinie prawa dotyczy osób fizycznych i prawnych podejrzanych, oskarżonych, skazanych, a także reprezentowanie osób fizycznych i pokrzywdzonych firm.

Świadczona przez Kancelarię w sprawach karnych pomoc prawna może polegać na:

  • obronie oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
  • udziale w postępowaniu w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, czy oskarżyciela posiłkowego
  • obronie skazanego w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w wykonaniu kary, przedterminowe zwolnienie)