OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Profesjonalna pomoc prawna

Każdy sukces wymaga czasu i poświęcenia, dlatego oferuję swoim Klientom sprawdzone metody obsługi prawnej, zapewniając im przy tym warunki do efektywnego prowadzenia biznesu.

Moim celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej poprzez wypracowanie stałych relacji z Klientami biznesowymi. Mając na uwadze charakterystykę branż swoich Klientów dostosowuję ofertę obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, przy pomocy odpowiednio dobranych pakietów.

Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oferuję pomoc prawną polegającą nie tylko na świadczeniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej, czy przed organami egzekucyjnymi, ale także prawne wsparcie bieżącej działalności firmy poprzez:

  • sądowe i przedsądowe odzyskiwanie należności
  • zakładanie i przekształcanie spółek
  • przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów
  • sporządzanie opinii prawnych
  • udział i/lub reprezentacja Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami
  • współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze dla Klienta, w tym z doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi itp.

Usługi Kancelarii dedykowane są przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, fundacjom, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółek cywilnych.