Specyfika konfliktów medycznych

Mediacja medyczna, czyli próba rozwiązania sporu pomiędzy lekarzem a pacjentem, przy udziale osoby trzeciej – mediatora, poza korzyściami w obrębie relacji interpersonalnych czy zmniejszeniem barier komunikacyjnych, pozwala na takie wypracowanie porozumienia, które będzie korzystne i akceptowalne dla obu stron konfliktu. Może stanowić samodzielną metodę rozwiązywania sporów albo być uzupełnieniem postępowania karnego czy cywilnego, np. na etapie negocjowania wysokości odszkodowana, czy ustalania ewentualnych roszczeń niemajątkowych (np. przeprosiny).

Mediacja możliwa jest w sprawach:

* cywilnych (np. sprawy związane z uszkodzeniem ciała, czy nieetycznym zachowaniem lekarza)

* karnych (np. postępowania z art. 157, art. 160, art. 212 kodeksu karnego), a także

* odpowiedzialności zawodowej lekarza i dentysty.

O ile jednak wzrost liczby postępowań przeciwko lekarzom czy też koszt ich prowadzenia, stopień skomplikowania, a także ostatecznie wysokość zasądzanych odszkodowań są mierzalne, o tyle mediacja, jako jedyna metoda rozwiązywania sporów, stwarza możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z wyjątkowością materii relacji między lekarzem a pacjentem.

Zapraszam do przeczytania pełnej wersji mojego artykułu o mediacji w sprawach medycznych:

Gazeta_Lekarska_12_2019.pdf

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszam do kontaktu.

Adwokat Karolina Wrąbel
mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
+48 695 677 270

Kategoria: Mediacje
Photo by camilo jimenez on Unsplash