Mediacja medyczna

Zarządzaj efektywnie konfliktem. Mediacja medyczna.

Rozwój medycyny polega nie tylko na pojawianiu się nowych metod diagnozowania i leczenia, ale także na zmianie relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem. Utrzymujący się przy tym wzrost świadomości medycznej i oczekiwań pacjentów wpływa na liczbę interwencji ukierunkowanych bezpośrednio na działania lekarzy, na gruncie prawa karnego, cywilnego czy odpowiedzialności zawodowej. To właśnie na początkowym etapie, w którym pacjent zgłasza roszczenia odszkodowawcze bądź w niektórych przypadkach pretensje odnośnie postępowania lekarza, nie można pozostać biernym. W interesie personelu medycznego jest podjęcie próby rozwiązania sporu polubownie.

Dlaczego w drodze mediacji?

Specyfika spraw medycznych przede wszystkim ujawnia się dużym nasileniem emocjonalnym każdej ze stron. Z perspektywy pacjenta odczuwany jest wymóg wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia medycznego, udzielenia mu informacji – czego z reguły nie otrzymuje. Niejednokrotnie motywacja pacjenta lub jego rodziny przejawia się potrzebą okazania szacunku, np. w formie przeprosin, ale także chęcią doprowadzenia do zmian w procedurach medycznych, by wyeliminować podobne zajścia w przyszłości. Kwestie finansowe są niezwykle rzadko głównym ogniwem sporu. Dla lekarza wchodzenie w konflikt z pacjentem, sytuację obarczoną stresem, poczuciem dyskomfortu z powodu możliwości wyrządzenia komuś krzywdy, stwarzającej ryzyko upadku dobrej reputacji, czy zakończenia współpracy w danym podmiocie medycznym, z oczywistych powodów nie będzie działaniem korzystnym.

Zapraszam do przeczytania pełnej wersji mojego artykułu o mediacji w sprawach medycznych:

Gazeta_Lekarska_11_2019.pdf

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszam do kontaktu.

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl
+48 695 677 270

Kategoria: Mediacje
Photo by Christopher Boswell on Unsplash