Rozdzielenie małżonków od stołu i łoża w prawie

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2017 roku prawomocnie orzeczono 65257 rozwodów, z czego 4420 w województwie łódzkim. Separację z kolei orzeczono, jak można w tym przypadku napisać, jedynie w 1569 sprawach, z czego 95 przypadło na województwo łódzkie. Najczęstszą przyczyną orzekania rozwodów i separacji była niezgodność charakterów między małżonkami. 

Kiedy zatem wybrać rozwód, a kiedy separację?

Rozwód oznacza rozwiązanie małżeństwa, natomiast separacja polega na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej i nie kończy małżeństwa. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwód, z tą jednak różnicą, że żaden z małżonków pozostających w separacji nie może zawrzeć innego małżeństwa. Orzeczenie separacji nie daje również podstaw do zmiany przyjętego po ślubie nazwiska. Aktualnie separacja wybierana jest głównie z powodów religijnych oraz odczuwania presji ze strony rodziny. Z praktyki zawodowej wiem, że rozłąka z drugą osobą pozwala spojrzeć na całą sytuację nieco bardziej obiektywnie, z większą dawką krytycyzmu. Separacja może być zatem postrzegana jako wstęp do rozwodu, nie należy jednak zapominać, że może spowodować pogodzenie się małżonków i być swego rodzaju środkiem naprawczym na kryzys w związku.

Swoim Klientom, zanim podejmą ostateczną decyzję o wytoczeniu powództwa o rozwód, zawsze proponuję rozwiązania alternatywne takie jak separację, mediację, czy też skorzystanie z usług terapeutycznych.  Kancelaria współpracuje z poradnią psychologiczną na terenie Łodzi, gdzie małżonkowie otrzymują profesjonalną opiekę medyczną i psychologiczną ze szczególną troską o sferę psychiczną, seksualną, partnerską i relacyjną.

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl