Rozwód przed mediatorem. Czy jest to możliwe?

Małżonkowie często wstrzymują decyzję o rozwodzie z uwagi na duży stres jaki towarzyszy wizycie w sądzie. Czy istnieje sposób, aby obejść formalizm sądowy? Czy można mieć wpływ na treść wyroku sądowego?

W sprawach okołorozwodowych swoim Klientom proponuję skorzystanie z możliwości jakie daje mediacja. Wówczas strony wspólnie, przy udziale bezstronnej osoby mediatora, uzgadniają porozumienie rozwodowe, które po zatwierdzeniu przez sąd jest sentencją wyroku rozwodowego. Czy małżonkowie mają również wybór, aby umownie dokonać podziału majątku przed mediatorem? Odpowiedź również i w tym przypadku jest pozytywna.

Powyższe rozwiązanie dotyczą spraw o kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, czy miejsce zamieszkania dziecka.

Jesteś zainteresowany alternatywnym dla sądu sposobem rozwiązania sporu?

Zapraszam do kontaktu,

adwokat mediator Karolina Wrąbel