Racja po stronie kredytobiorców

Ostatnie tygodnie przyniosły dużo pozytywnych informacji dla frankowiczów i to nie tylko w postaci korzystnych wyroków, pomyślna okazała się opinia Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 14 maja 2019 roku. Sprzyjające dla kredytobiorców jest też odczuwalne skrócenie czasu rozpoznania spraw. Pojawiły się przypadki, gdzie wyroki zapadły po pierwszej rozprawie. Niektóre wyroki są już prawomocne.

Raiffeisen (dawniej POLBANK EFG), mBank, czy Santander to te banki odczuły najmocniej w ostatnim czasie siłę stanowiska frankowiczów. Oczywiście wszystkie zainteresowane strony dalej czekają na wydanie przez TSUE orzeczenia prejudycjalnego w sprawie Dziubak (C-260/18), na skutek wniosku Sądu Okręgowego w Warszawie, to jednak wyroki z ostatnich miesięcy zdają się potwierdzać i ugruntowywać rację kredytobiorców.

Roszczenie o ustalenie nieważności umowy, bądź roszczenie o zasądzenie zwrotu nadpłat w kwocie salda kredytu, tylko tyle i aż tyle ma kredytobiorca aby pozbyć się nieograniczonego ryzyka walutowego. Pozostawiona bankowi dowolność i jednostronność wyboru kryteriów ustalania kursu CHF w swoich tabelach kursowych, a przez to kształtowanie wysokości zobowiązań klientów, których kredyty waloryzowane są kursem CHF coraz częściej znajduje swój finał w sądzie. Spodziewana przez prawników fala pozwów frankowych dopiero przed nami.

Chcesz sprawdzić swoją umowę kredytową, dowiedzieć się czy masz nadpłatę w kwocie salda kredytu?

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl