Wydźwięk MEDIACJI w najgłośniejszej sprawie FRANKOWEJ w Polsce

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie frankowej małż. Dziubaków, w której to, na skutek skierowania przez sąd pytania prejudycjalnego do TSUE, Trybunał wydał również głośny wyrok 03 października 2019 roku.

Dla pełnomocników i frankowiczów, którzy przyglądają się uważnie linii orzeczniczej prezentowanej przez sędziego SSO Kamila Gołaszewskiego (del. z SR) wyrok nie jest zaskoczeniem.

Sąd w tym składzie ponownie stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego (w tym przypadku d. Polbank EFG, obecnie Raiffeisen) jest nieważna.

Jednocześnie Sąd uznał, że kredytobiorcy nie mogą żądać zwrotu kwot zapłaconych dopóki nie zapłacą na rzecz banku więcej niż otrzymali od banku w wykonaniu nieważnej umowy (tzw. teoria salda).

W motywach ustnych wyroku Sąd podkreślił, że:

– należy dążyć do UGODOWEGO załatwiania spraw związanych z roszczeniami na linii konsument-bank

– ZAWSZE możliwe jest zawarcie POROZUMIENIA

– niestety w tej sprawie nie było MEDIACJI, z uwagi na brak woli po stronie banku

POLUBOWNY sposób załatwiania spraw frankowych należy postrzegać jako docelowy!

Adwokat Karolina Wrąbel
mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Łodzi
+48 695 677 270

Kategoria: Mediacje
Photo by MissMushroom on Unsplash