Wymarzona jesień dla frankowiczów

Wymarzona jesień dla frankowiczów.

Od październikowego wyroku TSUE o sygn. C-260/18, dotyczącego interpretacji prawa UE w polskiej sprawie frankowej minął już przeszło miesiąc. Co się zmieniło w praktyce sądowej?

→ polskie sądy rozpatrujące sprawy frankowe zdecydowanie częściej odnoszą się do wytycznych TSUE płynących z powyższego wyroku

→ polskie sądy zwracają się do pełnomocników kredytobiorców/do kredytobiorców z wnioskami o zajęcie stanowiska odnośnie interesu konsumenta w unieważnieniu umowy w całości

→ polskie sądy coraz częściej wypowiadają się w kierunku, że ochrona umowy nie jest najważniejsza, z kolei z dyrektyw i zasad prawa unijnego wynika wysoka potrzeba ochrony konsumenta.

Jedno jest pewne, wyrok TSUE wywiera ogromny wpływ na kształtującą się linię orzeczniczą w sprawach frankowych, o czym świadczą wydane w ostatnim czasie korzystne wyroki na rzecz kredytobiorców:

a) Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

● 6 XI 2019 r. Sądzie Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. akt XXV C 2580/18, sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego dawnego Polbanku, obecnie Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ją odfrankowił

● 08 XI 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXV C 762/19, sąd wydał wyrok w którym unieważnił w całości umowę Raiffeisen International

● 13 XI 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygn. akt I ACa 268/19, rozpoznawana była apelacja kredytobiorców od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16), prawomocna przegrana d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen)

b) mBank S.A.

● 11 X 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt V Ca 289/19, dotyczącej umowy z 09/2008/Multiplan (Multibank – czyli dawniej BRE), prawomocna przegrana banku

● 05 XI 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w sprawie o sygn. akt I C 2630/18, sąd ustalił nieważność umowy mBank (przyczyną nieważności są klauzule przeliczeniowe)

● 06 XI 2019 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w sprawie o sygn. akt XVIII C 483/19, sąd odfrankowił umowę mBank i zasądził na rzecz powoda kwoty obejmujące nadpłacone raty i ubezpieczenie nww

c) Bank Millenium S.A.

● 12 XI 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt III C 611/17, dotyczącej umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej z Bank Millennium S.A., sąd ustalił nieważność umowy oraz zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot bankowi

Zamierzasz wystąpić przeciwko swojemu bankowi do sądu?
Pierwszy krok: prześlij skan umowy kredytowej na adres email kancelaria@wrabel.pl
Drugi krok: umów się na spotkanie z adwokatem +48 695 677 270