Magia mediacji

Stan faktyczny: sprawa rozwodowa A.B. i B.B. trwała przed sądem dwa lata. W trakcie tego czasu odbyły się 3 rozprawy. Strony, reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników zdecydowały się na skierowanie sprawy do mediacji.

Podczas dwóch spotkań z mediatorem, które miały miejsce w ciągu jednego tygodnia, po łącznie 6 godzinach rozmów, strony wypracowały porozumienie rozwodowe, w tym także ustaliły wszystkie istotne kwestie związane ze wspólnym małoletnim dzieckiem – kontakty, alimenty, władzę rodzicielską. Do tego w trakcie mediacji strony doszły do zgody w zakresie sposobu podziału majątku konkubenckiego, jak i tego nabytego już w trakcie związku małżeńskiego. Jedną ugodą strony rozwiązały między sobą wiele kwestii spornych. Moc mediacji sprawiła, że dwuletnie postępowanie sądowe udało się zakończyć w jeden tydzień, pozostawiając przy tym strony w poprawnych relacjach.

Karolina Wrąbel
adwokat/mediator
www.wrabel.pl